Lokaal werk

Visie

Onze enthousiaste en dynamische bestuursploeg wil op een positieve, niet-populistische manier aan politiek doen. We willen met een realistisch programma op een constructieve wijze vorm geven aan het lokale beleid in onze gemeente. En als u de politieke situatie in Hemiksem volgt, dan weet u dat er nog heel wat werk aan de winkel is.

Geen holle retoriek

De N-VA is een partij met een duidelijke visie. Van en voor rechtlijnige mensen, die eerst nadenken, daarna durven en doen wat ze zeggen, en die vooral woord houden. Niet een mooie verpakking, holle retoriek of loze beloftes, maar inhoud en een rechtvaardig programma staan hierbij centraal.

Eerlijk alternatief

In Hemiksem streeft de N-VA naar het behoud van welvaart, sociaal welzijn en een hechte samenleving. Met respect voor onze Vlaamse cultuur, normen en waarden. Dat in een veilige en gezonde leefomgeving.

Inspraak

Wij werken op basis van wat er leeft onder de inwoners van Hemiksem. Wij willen geen politiek vanuit een ivoren toren, maar vertegenwoordigers die naar u luisteren en (mee)leven tussen de mensen!