Geschiedenis

Eind 2010 barstte de N-VA in de Rupelstreek uit haar voegen. Daarom stopte de partij met haar regionale organisatie en startte ze gemeentelijke afdelingen op.

Half februari 2011 werd gestart met N-VA Rumst, dan volgde N-VA Schelle, half maart ontstond N-VA Boom en op 1 april 2011 N-VA Hemiksem en N-VA Niel.